Όροι & Προϋποθέσεις

You are here:
 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, της λήψης οποιουδήποτε Υλικού ή της απλής περιήγησης στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές που η KOSLOGIC μπορεί να δημοσιεύει από καιρό έως χρόνο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Νομικής Ειδοποίησης προς εσάς που ισχύει για τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες (συλλογικά, οι «Όροι Χρήσης»). [Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται εδώ ορίζονται παρακάτω]. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους Όρους Χρήσης, μην αποκτήσετε πρόσβαση και μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Η KOSLOGIC (“ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ”) μπορεί να αλλάζει τους Όρους Χρήσης και άλλες οδηγίες και κανόνες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η συνεχής πρόσβασή σας ή χρήση αυτού του Ιστότοπου, ή οποιωνδήποτε Υλικών ή Υπηρεσιών, συνιστά αποδοχή των αλλαγών από εσάς. Η πρόσβασή σας και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, των Υλικών και των Υπηρεσιών θα υπόκεινται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης και σε τυχόν κανόνες ή οδηγίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο κατά τη στιγμή της χρήσης αυτής.

Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά τον σύνδεσμο “Όροι χρήσης” στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου για να δείτε τους τότε τρέχοντες όρους. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης, εκτός από τυχόν ασφαλιστικά μέτρα ή άλλα διαθέσιμα νομικά μέσα, η KOSLOGIC, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να τερματίσει αμέσως την πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες και τα Υλικά.

 1. ΟΡΟΙ

«KOSLOGIC» σημαίνει την KOSLOGIC, της οποίας το κεντρικό γραφείο βρίσκεται στην οδό Ζηπάρι, Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα. Η KOSLOGIC καθιστά αυτόν τον ιστότοπο www.koslogic.com (ο «Ιστότοπος») και τα Υλικά και τις Υπηρεσίες διαθέσιμα για πρόσβαση και χρήση υπόκεινται στους Όρους Χρήσης. “Υλικά” σημαίνει όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, έγγραφα (π.χ. λευκές βίβλοι, φύλλα δεδομένων, συχνές ερωτήσεις, πρότυπα, δελτία τύπου, κ.λπ.), επικοινωνίες, λήψεις, αρχεία, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, εκπομπές ιστού, δημοσιεύσεις, περιεχόμενο, εργαλεία, πόροι, λογισμικό, κώδικας, προγράμματα, εφαρμογές και προϊόντα που διατίθενται ή ενεργοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας από την KOSLOGIC ή οποιονδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας. “Υπηρεσίες” σημαίνει την αποκλειστική εφαρμογή λογισμικού KOSLOGIC (“Λογισμικό”) και όλες τις άλλες υπηρεσίες και πόρους που προσφέρονται ή ενεργοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας από την KOSLOGIC ή οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών λήψης, συνεργασίας ή άλλων εργαλείων, προϊόντων και άλλων υπηρεσιών πληροφοριών και υπηρεσίες επικοινωνίας όπως πίνακες ανακοινώσεων, περιοχές συνομιλίας, ημερολόγια, κοινότητες, e-mail, φόρουμ (συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων και φόρουμ χρηστών), ομάδες συζητήσεων, προσωπικές ιστοσελίδες, άλμπουμ φωτογραφιών και άλλες διευκολύνσεις μηνυμάτων ή επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν ή να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με άλλους. Όλες οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την KOSLOGIC αναφέρονται ως “Υπηρεσίες KOSLOGIC”. Όλα τα Υλικά που παρέχονται από την KOSLOGIC αναφέρονται ως “Υλικά KOSLOGIC”. Όλο το περιεχόμενο και τα Υλικά που παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας αναφέρονται ως “Υλικά Χρήστη”. Όλες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, λογισμικό υπολογιστή, μουσική, αρχεία ήχου, φωτογραφίες, πρότυπα, βίντεο ή άλλες εικόνες) που μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να έχετε πρόσβαση ως μέρος ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της KOSLOGIC Υλικά και Υλικά Χρήστη) αναφέρεται ως “Περιεχόμενο”. Το περιεχόμενο είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προήλθε αυτό το περιεχόμενο. Ορισμένες από τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών KOSLOGIC, ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνεργασία και/ή κοινή χρήση αρχείων μεταξύ των χρηστών ή/και μιας καθορισμένης ομάδας χρηστών. Υλικά που δημοσιεύονται από χρήστες σε συνδυασμό με τέτοιες Υπηρεσίες συνεργασίας και κοινής χρήσης αρχείων αναφέρονται συλλογικά ως “Κοινό περιεχόμενο”.

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ KOSLOGIC

Η KOSLOGIC προσπαθεί να καινοτομεί συνεχώς για να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες της Ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η μορφή και η φύση των Υπηρεσιών KOSLOGIC και του Υλικού KOSLOGIC που παρέχει η KOSLOGIC στον Ιστότοπο και τυχόν Υπηρεσιών ή Υλικών που ενεργοποιούνται από τον Ιστότοπο ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Αναγνωρίζετε ότι η KOSLOGIC μπορεί να σταματήσει (μόνιμα ή προσωρινά) να παρέχει τις Υπηρεσίες (ή οποιεσδήποτε δυνατότητες εντός των Υπηρεσιών) σε εσάς ή σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας, γενικά κατά την αποκλειστική κρίση της KOSLOGIC, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Η KOSLOGIC, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται (αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση) να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί τις Υπηρεσίες και τα Υλικά ανά πάσα στιγμή και μπορεί να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών και των Υλικών από εσάς ή την ουσία οποιασδήποτε ή αναρτημένης ή υποβληθέντα Υλικά, όπως η KOSLOGIC κρίνει απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν η KOSLOGIC απενεργοποιήσει την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή σε αρχεία ή άλλο περιεχόμενο που περιέχεται στον λογαριασμό σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, ενώ η KOSLOGIC ενδέχεται να μην έχει θέσει επί του παρόντος κανένα ανώτατο όριο για τον αριθμό των μεταδόσεων ή των αρχείων που μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μέσω των Υπηρεσιών ή για την ποσότητα του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για την παροχή οποιουδήποτε Service, ένα τέτοιο ανώτατο όριο μπορεί να οριστεί από την KOSLOGIC ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση της KOSLOGIC.

 1. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Θα πληρώσετε τυχόν έξοδα και χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τηλεπικοινωνιακών τελών ή/και εξόδων εξοπλισμού που επιβαρύνεστε για την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή των Υλικών. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από (α) τους Όρους Χρήσης και (β) τυχόν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή γενικά αποδεκτές πρακτικές ή οδηγίες στις σχετικές δικαιοδοσίες.

Συμφωνείτε να μην αποκτήσετε πρόσβαση (ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση) σε καμία από τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τη διασύνδεση που σας παρέχεται από την KOSLOGIC, εκτός εάν σας έχει δοθεί ειδική άδεια να το κάνετε σε ξεχωριστή συμφωνία με την KOSLOGIC. Συμφωνείτε συγκεκριμένα να μην αποκτήσετε πρόσβαση (ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση) σε καμία από τις Υπηρεσίες, Υλικά, μέσω οποιωνδήποτε αυτοματοποιημένων μέσων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σεναρίων ή προγραμμάτων ανίχνευσης ιστού) ή μέσω εισβολής, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή άλλων μέσων. Συμφωνείτε ότι δεν θα εμπλακείτε σε καμία δραστηριότητα που παρεμβαίνει ή διακόπτει τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα που συνδέονται ή είναι προσβάσιμα μέσω των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου). Εκτός εάν σας έχει επιτραπεί ρητά να το πράξετε βάσει χωριστής συμφωνίας με την KOSLOGIC, συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, ανταλλάξετε, μισθώσετε ή μεταπωλήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό. Συμφωνείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για πρόσβαση, λήψη, χρήση, δημοσίευση, αποστολή ή λήψη Υλικού με τον κατάλληλο τρόπο. Μερικά παραδείγματα ακατάλληλης χρήσης του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή των υλικών περιλαμβάνουν:

Συλλογή, συγκομιδή, εξόρυξη ή ενασχόληση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα για την απόκτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών τηλεφώνου, προσωπικών πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας για άλλους.

Μετάδοση αυτόκλητων ή μαζικών επικοινωνιών σε οποιονδήποτε κάτοχο λογαριασμού Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου koslogic.com ή συνδεδεμένη.

Δημοσίευση ή άλλως υποβολή οποιουδήποτε λογισμικού, προγραμμάτων ή αρχείων που είναι επιβλαβή ή διαταράσσοντας τον εξοπλισμό, το λογισμικό ή άλλη ιδιοκτησία άλλου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κατεστραμμένων αρχείων, ωρολογιακών βομβών, δούρειων ίππων, ιών και σκουληκιών.

Δημιουργία ψευδούς ταυτότητας με σκοπό την παραπλάνηση των άλλων.

Η λήψη οποιουδήποτε Υλικού που δημοσιεύεται από άλλον που γνωρίζετε ή εύλογα θα έπρεπε να γνωρίζετε, δεν μπορεί να αναπαραχθεί νόμιμα, να διανεμηθεί, να εκτελεστεί ή να εμφανιστεί με τέτοιο τρόπο.

Αφαίρεση ή ψευδή προσθήκη σε οποιοδήποτε μεταφορτωμένο Υλικό οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων νομικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, παραπομπών δημιουργών ή άλλων πληροφοριών όπως η προέλευση ή η πηγή του Υλικού.

Διαθέτοντας τυχόν αρχεία ή Περιεχόμενο που περιέχει Υλικό όπου δεν κατέχετε ή δεν ελέγχετε ή δεν έχετε λάβει τις απαραίτητες άδειες για όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας και όλα τα άλλα δικαιώματα σε και σε αυτά τα Υλικά.

Χρήση οποιουδήποτε Υλικού με τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους.

Διακοπή, παρέμβαση ή παρεμπόδιση οποιουδήποτε άλλου χρήστη από τη χρήση και την απόλαυση της Ιστοσελίδας ή άλλων συνδεδεμένων ή συνδεδεμένων τοποθεσιών, των Υπηρεσιών ή των Υλικών.

Δημοσίευση ή άλλως υποβολή οποιουδήποτε θέματος, ονόματος, υλικού ή πληροφοριών που είναι παιδική πορνογραφία, δυσφημιστικό, υπερβολικά βίαιο, παρενοχλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, πρόστυχο, άσεμνο, άσεμνο, βέβηλο, ρατσιστικό, παράνομο ή άλλως απαράδεκτο.

Προετοιμασία, μεταγλώττιση, χρήση, λήψη ή με άλλο τρόπο αντιγραφή οποιουδήποτε καταλόγου χρηστών του ιστότοπου ή άλλων πληροφοριών χρήστη ή χρήσης ή οποιουδήποτε τμήματός τους, ή μετάδοση, παροχή ή με άλλο τρόπο διανομή (είτε επί πληρωμή) αυτού του καταλόγου ή πληροφοριών σε τρίτο μέρος.

Συμμετοχή σε οποιεσδήποτε αλυσιδωτές επιστολές, διαγωνισμούς, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, συστήματα πυραμίδας, ανεπιθύμητα μηνύματα, έρευνες ή οποιαδήποτε άλλα διπλότυπα ή αυτόκλητα μηνύματα (εμπορικά ή άλλα).

Παραβίαση των δικαιωμάτων της KOSLOGIC ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας) ή κατάχρηση, δυσφήμιση, παρενόχληση, απειλή ή καταδίωξη άλλου.

Χρήση οποιουδήποτε ονόματος τομέα KOSLOGIC ως ψευδώνυμο επιστροφής διεύθυνσης e-mail.

Εμπορία οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και της υποβολής προσφορών για αγορά ή πώληση αγαθών και υπηρεσιών), εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την KOSLOGIC.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για (και ότι η KOSLOGIC δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σας ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος) για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και για τις συνέπειες (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημίας που μπορεί να υποστεί η KOSLOGIC) για οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση.

 1. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων της KOSLOGIC, διαβάστε την πολιτική απορρήτου της KOSLOGIC που είναι διαθέσιμη στο www.koslogic.com. Συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου της KOSLOGIC.

 1. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ενημερώνεστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο που σας παρουσιάζεται ή διατίθεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που παρέχεται ή κοινοποιείται από άλλους χρήστες του Ιστότοπου) μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στα πρόσωπα ή οντότητες που παρείχαν τέτοια Περιεχόμενο στον Ιστότοπο. Μπορείςμην τροποποιείτε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, δανείζετε, πωλείτε, διανέμετε ή δημιουργείτε παράγωγα έργα με βάση αυτό το Περιεχόμενο (εκτός εάν έχετε ενημερωθεί ρητά ότι μπορείτε να το κάνετε από την KOSLOGIC ή από τους κατόχους αυτού του Περιεχομένου, σε ξεχωριστή συμφωνία. Η KOSLOGIC διατηρεί την δικαίωμα (αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση) να επισημάνει, να αναθεωρήσει, να φιλτράρει, να τροποποιήσει, να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε ή όλο το Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες και/ή τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε επίσης ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο ενδέχεται να εκτίθενται σε Περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε απαράδεκτο, απρεπές ή άλλως προσβλητικό, και ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για (και ότι η KOSLOGIC δεν έχει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου συμβαλλόμενο μέρος για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δημιουργείτε, εμφανίζετε, υποβάλλετε ή μεταδίδετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου και για τις συνέπειες των πράξεών σας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημίας που μπορεί να υποστεί η KOSLOGIC) με αυτόν τον τρόπο.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Υπηρεσίες, το Υλικό και ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους εκτός του Ιστότοπου (“Συνδεδεμένοι ιστότοποι”). Τυχόν Συνδεδεμένοι ιστότοποι παρέχονται σε εσάς για διευκόλυνση και οποιαδήποτε συμπερίληψη αυτών των συνδέσμων δεν συνεπάγεται καμία έγκριση από την KOSLOGIC. Η KOSLOGIC δεν έχει κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε Συνδεδεμένο ιστότοπο, σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε οποιονδήποτε Συνδεδεμένο ιστότοπο ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε οποιονδήποτε Συνδεδεμένο ιστότοπο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η KOSLOGIC δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε Συνδεδεμένο Ιστότοπο.

 1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η KOSLOGIC (ή οι δικαιοπάροχοι της KOSLOGIC) κατέχουν όλα τα νομικά δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες και το Υλικό της KOSLOGIC, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται σε οποιοδήποτε (είτε αυτά τα δικαιώματα έχουν καταχωρηθεί είτε όχι , και οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα). Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι η Ιστοσελίδα, οι Υπηρεσίες και το Υλικό της KOSLOGIC ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές από την KOSLOGIC και ότι δεν πρέπει να αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της KOSLOGIC. Εκτός εάν η KOSLOGIC έχει συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς μαζί σας, τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, ονόματα τομέα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του www.koslogic.com ή οποιασδήποτε επέκτασης της KOSLOGIC αυτού) και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά της μάρκας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που ορίζεται στην Ενότητα 12 παρακάτω, η KOSLOGIC αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον από εσάς (ή τους δικαιοπαρόχους σας) σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης σε ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε, εμφανίζετε ή μεταδίδουν στον Ιστότοπο ή το Υλικό ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται σε αυτό το Περιεχόμενο (είτε αυτά τα δικαιώματα τυχαίνει να είναι καταχωρημένα είτε όχι, και οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα). Εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά με την KOSLOGIC, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων και ότι η KOSLOGIC δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα αφαιρέσετε, τροποποιήσετε ή αποκρύψετε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων) που ενδέχεται να επικολληθούν στον Ιστότοπο, στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε Υλικό. Εκτός εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί ρητώς να το πράξετε από την KOSLOGIC, συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας και των Υλικών, δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, εμπορική επωνυμία ή λογότυπο οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού σε τρόπο που είναι πιθανό ή προορίζεται να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με τον κάτοχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη τέτοιων σημάτων, ονομάτων ή λογότυπων.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορείτε να αναπαράγετε ή να κοινοποιήσετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων με δυνατότητα λήψης από αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αποτελεί πολιτική της KOSLOGIC να απαντά σε ειδοποιήσεις για εικαζόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που συμμορφώνονται με την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και να τερματίζει τους λογαριασμούς των κατ’ επανάληψη παραβατών.

 1. ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΕΣΑΣ

Η KOSLOGIC σας παραχωρεί μια προσωπική, παγκόσμια, μη εκχωρήσιμη, χωρίς δικαιώματα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας, οποιουδήποτε Λογισμικού (όπως ορίζεται παραπάνω) που σας παρέχεται από την KOSLOGIC ως μέρος των Υπηρεσιών και τυχόν Υλικού της KOSLOGIC που σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών που σας παρέχονται από την KOSLOGIC, Αυτή η άδεια χρήσης προορίζεται αποκλειστικά για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε και να απολαμβάνετε τα οφέλη της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών και των Υλικών, με τον τρόπο που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται (και δεν επιτρέπεται να επιτρέψετε σε κανέναν άλλο) να αντιγράψει, να αναστρέψει, να δημιουργήσει ένα παράγωγο έργο ή να απομεταγλωττίσει ή με άλλο τρόπο να προσπαθήσει να εξαγάγει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά ή απαιτείται από νόμος ή εκτός εάν σας έχει επιτραπεί ρητά να το κάνετε από την KOSLOGIC. Εκτός εάν η KOSLOGIC σας έχει δώσει γραπτή άδεια να το πράξετε, δεν μπορείτε να εκχωρήσετε (ή να εκχωρήσετε δευτερεύουσα άδεια χρήσης) τα δικαιώματά σας για τη χρήση του Λογισμικού, της Ιστοσελίδας ή των Υλικών, να εκχωρήσετε συμφέρον ασφαλείας για ή για τα δικαιώματά σαςνα χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό, τον Ιστότοπο ή το Υλικό ή με άλλο τρόπο να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας για χρήση του Λογισμικού, του Ιστότοπου ή του Υλικού.

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την KOSLOGIC, τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους συνεργάτες, τους διαδόχους και τις εκχωρήσεις αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτει από: (α) τον χρήστη σας Υλικό και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο (π.χ. ιοί υπολογιστών) που μπορείτε να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε ή να μεταδώσετε μέσω του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τέτοιων Υλικών Χρήστη ή περιεχομένου από τρίτους [π.χ. εξάρτηση από την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτού του Υλικού Χρήστη ή περιεχομένου]). (β) την πρόσβασή σας ή τη χρήση του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών ή των Υλικών (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης από τους υπαλλήλους, τους εργολάβους ή τους αντιπροσώπους σας και όλες τις χρήσεις των αριθμών του λογαριασμού σας, των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης, είτε έχουν εξουσιοδοτηθεί πραγματικά είτε ρητά από εσάς, σύνδεση με τον Ιστότοπο ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή Υλικά). (γ) τη σύνδεσή σας με τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τα υλικά. (δ) παραβίαση των Όρων Χρήσης από εσάς. (ε) ενέργειες οποιουδήποτε χρήστη στον οποίο παρέχετε πρόσβαση· (στ) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου κατά τη χρήση οποιουδήποτε από το Λογισμικό που διατίθεται στον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες ή τα Υλικά. (ζ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου από εσάς· (η) την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Συνδεδεμένων τοποθεσιών και τις συνδέσεις σας με αυτούς· ή (i) τυχόν συναλλαγές μεταξύ εσάς και οποιωνδήποτε τρίτων μερών που διαφημίζονται ή προωθούνται μέσω του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών Υλικών. Σε περίπτωση πρόσβασης δικής σας ή τρίτων στην Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή το Υλικό σε σχέση με τη μετάδοση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή άλλων ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η KOSLOGIC θα ζημιωθεί ανεπανόρθωτα βάσει αυτών και ότι Οι χρηματικές αποζημιώσεις θα ήταν ανεπαρκής επανόρθωση. Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι, εκτός από τυχόν άλλα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το νόμο ή τα ίδια κεφάλαια, η KOSLOGIC δικαιούται να λάβει άμεσα ασφαλιστικά μέτρα για οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση. Η KOSLOGIC μπορεί χωρίς περιορισμούς να μπλοκάρει, να φιλτράρει ή να διαγράφει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος, οι υπηρεσίες και τα υλικά παρέχονται από την KOSLOGIC υπό τους παρόντες όρους χρήσης “ως έχουν” χωρίς καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή, νομοθετική ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, μη παράβαση, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η KOSLOGIC δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι (i) ο ιστότοπος, οι υπηρεσίες ή τα υλικά θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας. (ii) ο ιστότοπος, οι υπηρεσίες και το υλικό θα είναι αδιάλειπτα, έγκαιρα, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα. (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή του υλικού θα είναι αποτελεσματικά, ακριβή ή αξιόπιστα· (iv) η ποιότητα του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή υλικού που έχετε αγοράσει ή έχετε πρόσβαση θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. και (v) τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα στον ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τα υλικά θα διορθωθούν.

Αυτός ο ιστότοπος, οι υπηρεσίες και το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά ή άλλα λάθη, ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η KOSLOGIC πραγματοποιεί αλλαγές στον ιστότοπο, τις υπηρεσίες και το υλικό που μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση και την περιγραφή οποιουδήποτε λογισμικού, υπηρεσιών ή υλικού που παρατίθεται, ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική της κρίση και χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος, οι υπηρεσίες και τα υλικά ενδέχεται να είναι παλιά και η KOSLOGIC δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες και το υλικό.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η KOSLOGIC δεν ελέγχει, εγκρίνει ή αποδέχεται την ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τρίτων προμηθευτών και τρίτων που είναι προσβάσιμα μέσω συνδεδεμένων τοποθεσιών. (ii) Η KOSLOGIC δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τέτοιους τρίτους, τους ιστότοπους, τις υπηρεσίες ή το υλικό τους. τυχόν συναλλαγές που μπορεί να έχετε με τέτοιους τρίτους είναι με δική σας ευθύνη. και (iv) Η KOSLOGIC δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή υλικά που προσφέρονται από τρίτα μέρη.

Η χρήση του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή η λήψη ή άλλη χρήση οποιουδήποτε υλικού γίνεται με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη και με τη συγκατάθεσή σας ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας, απώλεια δεδομένων ή άλλη βλάβη που προκύπτει από τέτοιες ενέργειες. Η KOSLOGIC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο παρόμοιο κώδικα λογισμικού που γίνεται λήψη στον υπολογιστή σας από τον ιστότοπο ή σε σχέση με υπηρεσίες ή υλικό. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που έχετε λάβει από την KOSLOGIC ή μέσω του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή των υλικών δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους όρους χρήσης. Η KOSLOGIC δεν θα φέρει ευθύνη για ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας από κάποιον άλλον σε σχέση με τον ιστότοπο ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή υλικά, είτε εν γνώσει σας είτε εν αγνοία σας.

Ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων ή περιορισμών για το χρονικό διάστημα μιας σιωπηρής εγγύησηςμπορεί να διαρκέσει, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Στο βαθμό που επιτρέπεται, οι τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις περιορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ KOSLOGIC

Σε καμία περίπτωση η KOSLOGIC, οι υπάλληλοι, στελέχη, διευθυντές, συνεργάτες, πωλητές, προμηθευτές, διάδοχοι και εκχωρητές της δεν ευθύνονται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν ειδικές, τιμωρητικές, τυχαίες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους ή ζημιές ή απώλειες οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε προβλέψιμες είτε όχι ή εάν η KOSLOGIC έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή ζημιών, και για οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της σύμβασης, της εγγύησης, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν (i) την πρόσβαση ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή των υλικών· (ii) τις δηλώσεις ή τις ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου στον ή μέσω του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή των υλικών· (iii) τυχόν συναλλαγές με πωλητές, προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη· (iv) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των μεταδόσεων, του περιεχομένου, του υλικού χρήστη ή άλλων δεδομένων σας· (v) κάθε πληροφορία που αποστέλλεται ή λαμβάνεται ή δεν αποστέλλεται ή λαμβάνεται· (vi) οποιαδήποτε αποτυχία αποθήκευσης ή απώλεια δεδομένων, αρχείων, υλικών ή άλλου περιεχομένου· (vii) τυχόν διαθέσιμες υπηρεσίες που καθυστερούν ή διακόπτονται· (viii) οποιονδήποτε ιστότοπο που αναφέρεται ή συνδέεται με ή από αυτόν τον ιστότοπο· ή (ix) η πρόσβασή σας ή η χρήση ή η αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Ορισμένες δικαιοδοσίες απαγορεύουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες και επομένως οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, τις Υπηρεσίες και τα Υλικά συμφωνείτε ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, των Υπηρεσιών και των Υλικών θα διέπονται από το καταστατικό και τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να τηρούνται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων . Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι Χρήσης και άλλες Νομικές Σημειώσεις, κανόνες, οδηγίες, άδειες και δηλώσεις αποποίησης ευθυνών που δημοσιεύονται μέσω της Ιστοσελίδας ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες και τα Υλικά αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της KOSLOGIC και εσάς σε σχέση με την πρόσβασή σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών και των Υλικών και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες ή συνεννοήσεις μεταξύ της KOSLOGIC και εσάς για τέτοια θέματα. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τους Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτε δικαίωμα που παρέχεται βάσει αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της KOSLOGIC. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένα αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης ή τμήμα τους δεν είναι εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να πραγματοποιηθεί η πρόθεση των μερών όπως αντικατοπτρίζεται στην εν λόγω διάταξη και το υπόλοιπο των Όρων Χρήσης θα συνεχίσει να ισχύει και να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη της KOSLOGIC να επιβάλει ή να ασκήσει οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης ή σχετικού δικαιώματος δεν συνιστά παραίτηση ή από αυτήν τη διάταξη ή δικαίωμα. Οι τίτλοι των παραγράφων που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ.